Po co dzieciom zagadki? Co one dają?

Po co dzieciom zagadki? Co one dają?

Zagadki uczą nas, bawią,
sporo radości też sprawią
oraz zapewnią uznanie
temu, kto zna rozwiązanie.”

Zagadki w formie krótkich wierszyków to ważny element codziennych zabaw i atrakcyjne narzędzie w edukacji dzieci. Odpowiadają na naturalną potrzebę budowania relacji z rówieśnikami lub z dorosłymi, których ważnymi składnikami są wymiana i prezentacja posiadanych informacji, stawianie i podejmowanie wyzwań oraz rywalizacja w tym zakresie. Zagadki są świetną gimnastyką dla mózgu i przyczyniają się do rozwijania pamięci, dzięki temu, że dziecko, które samo zetknie się z atrakcyjną dla siebie zagadką, ma często motywację, żeby ją zapamiętać po to, by zabłysnąć i zadać ją komuś innemu, np. bratu, siostrze, koledze lub nawet rodzicom. Rymowana forma zagadek ułatwia ich zapamiętywanie, zachęca do powtarzania i wymieniania się nimi.

Zagadki ze swej istoty wymagają koncentracji, przez co przyczyniają się do rozwijania umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Zmuszają też do wnioskowania na podstawie uzyskanych informacji, często ograniczonych, i przeszukiwania zasobów własnej wiedzy. Czasem do rozwiązania zagadki niezbędne jest rozważenie kilku możliwych odpowiedzi, dzięki czemu dziecko rozwija swoje zdolności analityczne i umiejętność podejmowania decyzji. Zgadywanki przyczyniają się do rozwoju logicznego myślenia oraz wzbogacają słownictwo, gdyż nowe słowo poznane w atrakcyjnym kontekście, często związanym z zaangażowaniem pewnych emocji, ma większe szanse na wejście na stałe do słownika dziecka w swoim prawidłowym znaczeniu.

Ważnym aspektem zagadek, z uwagi na ograniczoną zwykle liczbę podanych w nich informacji, jest często konieczność domyślania się intencji ich autora, co pobudza wyobraźnię i rozwija umiejętność przyjmowania punktu widzenia innej osoby. Czasem odgadnięcie zagadki wymaga także odczytania i zrozumienia elementów humorystycznych, absurdalnych, gry słów, itp. Istotnym aspektem zabawy z zagadkami i zgadywankami jest też to, że znalezienie prawidłowej odpowiedzi daje dzieciom satysfakcję z wykorzystania posiadanej wiedzy, umiejętności kojarzenia, domyślania się i możliwości ich zaprezentowania. Przykłady prostych, przyjaznych dla dziecka i rozwijających zagadek z różnych dziedzin można znaleźć w zbiorach naszego autorstwa: „Proste zagadki dla dzieci” – Wydawnictwo WiR, „Rymowane zagadki matematyczne” – Kapitan Nauka i  „Czego tu brakuje?” – Wydawnictwo Harmonia.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *