Zachęcamy do zapoznania się z wierszykiem, który wyjaśnia, czym różnią się rymowanki od wierszyków 🙂

Rymowanki a wierszyki.

Czym się różnią rymowanki od wierszyków?
W rymowankach słowa stoją w takim szyku,
że bez trudu można czytać je rytmicznie.
Dzięki temu brzmią miarowo, harmonicznie.

Forma wierszy nie jest tak rygorystyczna,
gdyż ważniejsza jest w nich wartość artystyczna.
Jednak wskazać zbiór kryteriów obiektywnych,
według których w sposób autorytatywny
da się orzec, co wartością jest, co nie jest –
bardzo trudno. Można popaść w beznadzieję.

W rymowankach często bywa myśl zawarta,
zwykle prosta i zapamiętania warta.
Za to wiersze oddziałują nieco mocniej
na uczucia czytelnika i emocje.

W rymowankach raczej rzadko tak się zdarza,
że czytelnik sensu ich nie zauważa,
co czasami miejsce ma w przypadku wierszy,
które mogą mieć swój sens w znaczeniu szerszym
i dla kogoś, kto je czyta bez skupienia,
sens ten trudny może być do zrozumienia.

Rymowanki pisze się na zamówienie.
Autor wierszy najpierw musi mieć natchnienie,
chociaż też zarabia na nich, jak się zdaje,
gdy ma dojścia w wydawnictwach i wydaje.