„Święta z panem Wierszysławem”. Świąteczne rymowanki dla dzieci

W literaturze dziecięcej można znaleźć wiele dobrych opowiadań pisanych wierszem. Sztandarowym przykładem mogą być „Szelmostwa Lisa Witalisa” Jana Brzechwy. Rymowana forma opowiadania jest dla dziecka bardzo cenna i pożądana. Wyostrza jego uwagę, ponieważ dziecko poddaje się rytmowi wiersza i oczekuje, często nieświadomie, rymujących się słów w określonych miejscach. Słuchanie wiersza rozwija u dziecka poczucie rytmu i wyczucie rymu, które są ważnymi elementami umiejętności językowych.

Forma ta kryje też jednak w sobie pewne ryzyko. Nawet najlepiej napisane i bardzo ciekawe dłuższe opowiadanie, może okazać się dla niektórych dzieci zbyt monotonne i przez to męczące właśnie z uwagi na jednolity schemat rytmiczny cechujący wiersz.

Co zatem zrobić, żeby nie stracić niewątpliwych zalet wiersza, ale też nie zgubić zainteresowania młodego słuchacza lub czytelnika? Rozejrzeliśmy  się po literaturze dziecięcej, rozpytaliśmy się wśród fachowców i nie znaleźliśmy przykładu opowiadania dla dzieci, w którym wiersz przeplatałby się z mową niewiązaną, która łamałaby jego monotonię. Wymyśliliśmy więc postać o pseudonimie Wierszysław, który prowadzi rozmowy z Basią i Bartkiem na tematy związane ze świętami Bożego Narodzenia i na wszystkie ich pytania odpowiada krótkimi wierszykami.

Słuchacze opowiadania łatwo mogą sobie wyobrazić siebie w roli pytających dzieci i w związku z tym być ciekawe, co na zadawane pytania odpowie pan Wierszysław. Takie spontaniczne zainteresowanie sprzyjać będzie ich skupieniu i gotowości do aktywnego słuchania.

Rymowane wypowiedzi pana Wierszysława, mają różne liczby wersów i sylab w wersie, a także zróżnicowaną rytmikę, ponieważ chcieliśmy, żeby nie były monotonne i nudne dla młodego słuchacza i aby oswajał się on z różnymi formami wiersza. Opowiadanie podzieliliśmy na dwadzieścia cztery przedświąteczne epizody powiązane postaciami bohaterów i tym, że dzieją się podczas adwentu. Dziecko nie musi pamiętać szczegółów z poprzednich części, żeby mogło zrozumieć sens aktualnie czytanej historii.

Książka pt. „Święta z panem Wierszysławem” ukazała się pod koniec października tego roku nakładem wydawnictwa „Zielona Sowa”. Z obszernym fragmentem można się zapoznać TUTAJ. Jeśli zaproponowana przez nas forma spodoba się czytelnikom, to mamy już przygotowane następne opowiadania, w których pan Wierszysław rozmawia z dziećmi. Odpowiada im wierszem na pytania związane z innymi ważnymi tematami, jak na przykład czas i jak go odmierzamy, bezpieczeństwo i udzielanie pierwszej pomocy lub ciekawe zjawiska fizyczne.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *